Sterk en trots in staking tegen hun crisis op 8 maart 2021

Het Collecti.e.f 8 maars roept op tot een feministische staking in heel België op 8 maart 2021.

De gezondheidscrisis, de economische crisis, de sociale crisis en de democratische crisis waarin we ons bevinden versterkt de ongelijkheden die in onze samenleving ingebakken zijn, op vlak van gender, klasse en ras. De lockdown-periodes hebben het grote belang van vrouwen*arbeid in de dagelijkse economie aangetoond: zonder ons zou de wereld helemaal stilgestaan hebben.

De gezondheidssector, de voedingssector, het onderwijs en de zorg voor kinderen en ouderen worden hoofdzakelijk door vrouwen* gedragen, in moeilijke werkomstandigheden. Over het algemeen zijn onze inkomsten nog steeds lager dan die van mannen, en we blijven het grootste deel van het huishoudelijk werd doen zonder dat dat in acht wordt genomen. Mannelijk geweld en feminicides zijn alomtegenwoordig. De economische crisis die nadert, met de reactionaire maatregelen van dienst, lopen het risico deze situatie te verergeren als we niet radicaal ingrijpen om dat te voorkomen. Tijdens de nachtshift of op telewerk, op school of in tijdelijke werkloosheid: we moeten kunnen ademen, ons hoofd heffen en zeggen “we stoppen, samen.” We moeten elkaar tegemoet komen en ons organiseren, en voor elkaar zorgen.

8 maart 2021 zal een stakingsdag zijn voor de vrouwen* in België. We roepen op om te staken op alle mogelijke manieren: betaald werk, huishoudelijk werk, consumptie, zorg voor anderen; deels het werk staken of volledig, solidariteitstekens, stiptheidsacties, remacties, sabotage… Lokale 8 maars groepen bereiden al acties voor in Antwerpen, Brussel, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Bergen, Charleroi, Gent, Luik, Namen en Doornik om stakers te verenigen en te ondersteunen. Iedereen die wil meewerken aan de organisatie van de staking kan zich bij hen voegen.

Het Collecti.e.f 8 maars is onafhankelijk van politieke partijen en van vakbonden. Het Collecti.e.f 8 maars organiseert zich zonder cisgender mannen. (Cisgender betekent dat je gender overeenkomt met het gender dat je bij de geboorte toegewezen is.) Het gemeenschappelijke doel van het Collecti.e.f is het organiseren van de vrouwen*staking van 8 maart 2021 in België.

*vrouwen en genderminderheden

Na de staking een lockdown, maar geen lockdown op stakingen! Blik terug op de afgelopen maanden van de verschillende 8 maars groepen

In de dagen die volgden op de 2e Belgische feministische staking van 8 en 9 maart 2020 hebben de autoriteiten een lockdown uitgeroepen voor een deel van de bevolking in een poging om de COVID 19-pandemie in te dammen. Zo begon een grote crisisperiode, zowel in de gezondheid als op politiek en sociaal vlak, die meer dan één van ons angst, ellende, en/of woede heeft gebracht. De lokale groepen van Collecti.e.f hebben het begin van deze crisis elk anders ervaren. We verzamelen hier de politieke voorstellen, steunbetuigingen, symbolische acties en solidariteit die er uit voortkwamen. De uiteindelijke omvang van deze crisis is nog niet bekend, net zo min als de gevolgen ervan op vlak van economie, politiek, en gezondheid, maar ook op sociaal en psychologisch vlak. Het is aan ons om het leed van de onzen zichtbaar te maken en te strijden tegen het systeem dat dit leed veroorzaakt.

Huiselijk geweld, de andere pandemie…

Een van de eerste en meest verontrustende observaties is dat huiselijk en familiaal geweld toeneemt, in België zoals elders, al vanaf de eerste weken van de lockdown. Er zijn veel noodnummers, noodopvangplaatsen en noodsignalen in het leven geroepen, maar vaak te weinig en te laat.

“Être confinée ne signifie pas qu’on ne peut pas fuir. Vous n’êtes pas seules.”
[Een lockdown betekent niet dat je niet mag vluchten. Je bent niet alleen.]

8 Maars Mons, 27 mars 2020

Vanaf midden maart verspreiden lokale groepen informatie over noodhulp, in Brussel, Doornik, Hasselt (8 Maars Limburg), Gent, Bergen, Antwerpen… 8 maars Antwerpen ondertekent een open brief die wijst op de urgentie van de situatie en sluit zich aan bij de online campagne “#BloomForChange – Maak een PUNT. van seksueel geweld” van een lokale vzw ter preventie van seksueel geweld.

Opvoedingswerk: de 1ste lijn is zichtbaarder dan ooit

Al het werk dat opvoeding en zorg vergt (voeden, wassen, borstvoeding geven, verzorgen, opvoeden…) en meer in het bijzonder de zorg voor anderen (care-werk), binnen- of buitenshuis, al dan niet slecht betaald, was na het virus zelf waarschijnlijk het meest besproken onderwerp tijdens de eerste lockdown.

Lees verder “Na de staking een lockdown, maar geen lockdown op stakingen! Blik terug op de afgelopen maanden van de verschillende 8 maars groepen”

Geweld tegen vrouwen* : acties en samenkomsten

Deze zondag was de internationale strijdddag tegen geweld op vrouwen*. Het Collecti.e.f 8 maars mobiliseerde doorheen heel België mensen om samen de namen van de dit jaar vermoorde vrouwen te herhalen, eraan te herinneren dat machisme dodelijk is en dat de Staat ons bloed op zijn handen draagt.

Seksistisch geweld – zowel psychologisch, fysiek als seksueel geweld – is een wapen om ons gedeisd te houden in een kapitalistisch, racistisch en patriarchaal systeem. Zolang we gelijk hebben te vrezen voor onze gezondheid en ons leven omdat we vrouwen* zijn, en/of lesbisch zijn, precaire werknemers zijn, zwart zijn, een hijab dragen, sekswerkers zijn… Zullen we strijden: blokkades, stakingen, marsen, zang, sabotages, dans, affichages – de feministische strijd zal duren zolang het nodig is!

In Antwerpen, Brussel, Gent, Namen, Bergen en Hasselt namen de locale groepen van het Collecti.e.f 8 maars deel aan tal van verschillende acties.

Lees verder “Geweld tegen vrouwen* : acties en samenkomsten”

“We stoppen allemaal, we stoppen alles, we stoppen overal!” – Vrouwen*staking op 8 en 9 maart

Het Collecti.e.f 8 maars, onafhankelijk van partijen en vakbonden, deed dit jaar voor de tweede keer een beroep op alle vrouwen* van België om zich aan te sluiten bij de internationale feministische stakingsbeweging. Op 8 en 9 maart zullen miljoenen vrouwen* over de hele wereld verschillende vormen van werk stilleggen: van betaald en huishoudelijk  werk, zorg, studie en opleiding tot het doen van aankopen. Onder het motto “We stoppen allemaal, we stoppen alles, we stoppen overal” worden tientallen werkonderbrekingen, symbolische acties en demonstraties georganiseerd in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Het enthousiasme voor 8 maart (Internationale Vrouwen*dag) is dit jaar nog groter. In de meeste grote steden startten nieuwe lokale groepen op en mobiliseerden voor de  vrouwenstaking*. Er zijn nu lokale 8-maart collectieven in Hasselt, Leuven, Brussel, Doornik, Luik, Gent, Antwerpen, Louvain-la-Neuve en Namen. Hoeveel mensen zullen deelnemen aan de staking is moeilijk te voorspellen, vooral op het vlak van huishoudelijk werk en aankopen. Afwashandschoenen en shorten uit ramen en vanaf balkons zullen deelname of ondersteuning in beeld brengen.

De oproepen tot staking voor morgen, maandag 9 maart, zijn talrijk. In ziekenhuizen, universiteiten, balies, kunstscholen, horecazaken, schoonmaakbedrijven, de vrijwilligerssector, … zullen honderden vrouwen* staken tegen het kapitalistische, racistische en patriarchale systeem dat ons uitbuit en onderdrukt.

Lees verder ““We stoppen allemaal, we stoppen alles, we stoppen overal!” – Vrouwen*staking op 8 en 9 maart”

Hoe kunnen mannen* de vrouwen*staking ondersteunen?

De strijd van miljoenen vrouwen* over de hele wereld tegen ongelijkheid, tegen racisme, tegen sociale en klimatologische onrechtvaardigheden, tegen systemen van overheersing, tegen geweld, tegen de uitbuiting van volkeren, lichamen en grondstoffen, is niet beperkt tot een strijd voor vrouwen door vrouwen*. We moeten en willen absoluut mannen betrekken in deze strijd. Aan de ene kant omdat onze strijd een radicale heroverweging van hun privileges vraagt, aan de andere kant omdat ze ook zullen profiteren van de vervulling van onze eisen en het einde van het patriarchaat. Elke man die verbonden is met de feministische strijd zou in staat moeten zijn om zijn mannelijke privileges te herkennen en te deconstrueren.

Laat ons vooral tijdens deze twee dagen, maar ook de rest van het jaar proberen verzorging voor anderen te herdenken, gezien dit werk nog te vaak op vrouwen valt maar dat ons allen betreft!Om voor de hand liggende redenen werken we in de eerste plaats aan de zichtbaarheid voor vrouwen* van de oproep voor de staking, maar mannen worden natuurlijk ook opgeroepen om de staking van 8 en 9 maart 2020 te steunen op de manier die zij het beste achten: door diensten te verlenen terwijl vrouwelijke collega’s in staking zijn, door een deel van hun taken af te maken, door met hen in staking gaan, zich aan te sluiten bij de piketten en de verschillende acties die plaatsvinden, maar ook door te koken, voor de kinderen te zorgen of door het geven van financiële steun via onze online jackpot.

Kinderopvangen

In verschillende steden zijn kinderopvang gepland die door geallieerde mannen beheerd worden om vrouwen in staat te stellen deel te nemen aan de acties (meer info hier). Het formulier voor degenen die hun kinderen willen inschrijven op kinderopvang in Brussel : https://cutt.ly/0troJa6

We moedigen mannelijke bondgenoten aan om zelfbeheerde kinderdagverblijven op te zetten. Hoe?

Lees verder “Hoe kunnen mannen* de vrouwen*staking ondersteunen?”

Oud en behoeftig | IGO en bewaking

Omdat ze onbetaalde thuisarbeid verichtten, hun loopbaan onderbraken, deeltijds werkten… worden veel gepensioneerde vrouwen als te arm en kunnen zij een beroep doen op de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO).

De Staat verleent deze magere overlevingsuitkering niet zonder controles en vernederingen op te leggen: beperking van de afwezigheidsdagen buiten het land, beperking van het verblijf in België buitenshuis, verplichting om de autoriteiten te waarschuwen vóór deze reizen, controle door bpost-postbodes… “een persoon die niet in staat is om zijn of haar brievenbus binnen de 5 dagen te controleren, loopt het risico dat zijn of haar IGO geschorst wordt.”

Lees verder “Oud en behoeftig | IGO en bewaking”

Feministische staking oproepen: alleenstaande moeder en La Santé en lutte

De roep om een feministische staking weerklinkt! Wij delen hier met u de getuigenis van een alleenstaande moeder en de roep van werknemers in de gezondheidssector, die beide situaties van uitputting aan het licht brengen en die ons sterken in onze wens om een sterke feministische strijd te voeren in dit land. Het is tijd!

[Strike calls die ons bereiken worden hier gepost.]

Oproep van een alleenstaande moeder (FR)

« Je suis Samira,  Cathy,…

Je suis cette maman solo mais aussi cette femme qui travaille.

Je suis cette femme qui a un salaire mais qui vit tout de même dans la précarité, endettée et débordée.

Je suis cette maman qui ne trouve jamais le repos.

Je suis cette maman qui tombe petit à petit dans l’isolement, la solitude et la surcharge mentale.

Je suis cette maman qui pense ne jamais s’en sortir.

Je suis cette maman qui pense au pire…

Je suis cette femme qui veut aujourd’hui crier au monde son désespoir !

Je dis NON au mutisme, NON aux politiques d’appauvrissement et je rejoins le mouvement #MeTooMereIsolee pour un changement sociale, societal et humain ! Partagez un maximum svp !

Raison de manifester et faire la grève des femmes le 8 mars ! »

Oproep aan de gezondheidssector (FR)

« Ami.e, travailleu.r.se dans le secteur de la santé

Comme tu le sais, en 2019, plusieurs organisations et collectifs regroupant les travailleurs du secteur de la santé se sont mobilisés pendant de longs mois afin de dénoncer les conditions de travail dans le secteur des soins de santé. Avec leur nouvelle politique de rentabilité et de flexibilité, la gestion des hôpitaux s’apparente de plus en plus à celle d’une entreprise ! Nous sommes mis·e·s sous pression constamment, pour toujours devoir en faire plus avec toujours moins. Nous ne sommes pas des robots!

Que tu sois infirmièr·e, sage-femme, médecin, brancardièr·e, aides soignant·e, personnel de la lingerie, de la restauration, de l’entretien ménager, technicien·ne, secrétaire, laborantin·e, ambulancièr·e, METS TOI EN GRÈVE CE 8/9 MARS 2020

Pourquoi?

Lees verder “Feministische staking oproepen: alleenstaande moeder en La Santé en lutte”

2e Belgische Vrouwen*staking opnieuw een feit

Actie-aanzeggingen en oproepen, hier is wat nieuws van het front! We zullen binnenkort een kleine praktische-juridische gids voor de staking publiceren, dus blijf bij de les.

Naar aanleiding van het de oproep van het Collecti.e.f 8 maars heeft het ABVV voor 8 en 9 maart een interprofessionele stakingsaanzegging voor deelnemers aan de acties ingediend. Aangesloten werknemers in alle sectoren zullen kunnen staken en uitkeringen ontvangen. We verwijzen hen naar hun vakbond voor praktische regelingen. De centrale van de bedienden van de CSC dient geen stakingsaanzegging in, maar steunt de vrouwenstaking wel. Er kunnen wel stakingsaanvragen ingediend worden per bedrijf, we moedigen dus alle vrouwelijke leden van de CNE aan om contact op te nemen met hun afgevaardigden en militanten.

Lokale mobilisatiegroepen zullen overal in België, bijvoorbeeld in Leuven, Gent, Antwerpen, Doornik, Luik en Brussel gedurende die twee dagen acties opzetten om stakende vrouwen* samen te brengen en te steunen.

Ook Vie Féminine steunt dit jaar de staking ten volle. Op 8 maart zullen zij overal in Wallonië en in Brussel acties organiseren. En mee de oproep lanceren om overla in franstalig België mee lawaai te maken.

Wij roepen vrouwen* op om, los van de klassieke vakbondsstaking, zelf tot individuele en collectieve actie over te gaan. Bijvoorbeeld door niet naar de les te gaan, te stoppen met consumeren en het huishouden doen. We roepen dus wel degelijk op tot een algemene staking, die betrekking heeft op alle vrouwen* en alle aspecten van de samenleving. Dit om op te komen tegen de ongelijkheden en discriminaties die ook in alle aspecten van de samenleving blijven bestaan.

Eén maand voor de staking roept het Collecti.e.f alle vrouwen* op om twee dagen alle vormen van werk neer te leggen en op 9 maart tussen 11u en 14u, gelijk waar men zich bevindt, lawaai te maken, van zich te laten horen en dit te delen op sociale media onder de hashtag #8maars.

Ons volledige persbericht is hier beschikbaar.

Stakers van de Delhaize, Ukkel – 08.03.2019

*we zijn een collectief zonder cisgender mannen. Cisgender verwijst naar elke persoon die zich herkent in het geslacht dat haar of hem bij de geboorte is toegewezen.