Wie zijn we?

Het Collecti.e.f 8 maars, een samenkomst van feministen en feministische organisaties, bracht in 2019 en 2020 vrouwen* uit alle lagen van de bevolking samen om de eerste vrouwen*stakingen in België te organiseren. Deze feministische staking vindt plaats op 8 maart, de Internationale dag van strijd voor vrouwenrechten, en is bedoeld als een eerste stap om concrete vooruitgang te boeken (eisen) en bij te dragen aan de opbouw van een brede feministische beweging in België.

Een collectief werd in juni 2018 opgericht door een tiental Brusselse vrouwen* en enkele lokale groepen met verschillende politieke achtergronden. In oktober 2018 werd het collectief tijdens de eerste 8 maars algemene vergadering, die meer dan honderd geïnteresseerden bijeenbracht, volledig vernieuwd. Dan begint een lang proces dat rijk is aan ontmoetingen, reflecties en acties, dat zal leiden tot een nieuwe traditie van jaarlijkse mobilisatie (8 maart 2019 in België).

Credit: Frédérique Vansteenwegen

Op 8 en 9 maart 2020, hebben we onze uitnodiging vernieuwd voor alle vrouwen* om van het land om :

  • Met werken, zorgen, studeren en consumeren te stoppen en laten zien dat “wanneer vrouwen stoppen, stopt de wereld “  (Zie “Hoe te staken?” en de agenda)
  • Hun realiteit en de verschillende vormen van onderdrukking die ze meemaken, hun woede en hun verlangens zichtbaar te maken ;
  • Bijeen te komen om overeenkomsten te ontdekken en solidariteit op te bouwen ;
  • Zich te organiseren door zelf  een mobilisatiegroep op te richten of zich aan te sluiten bij een bestaande groep. Dit kan geografisch zijn, zoals in Gent, Antwerpen of Luik; sectorieel, zoals studentes KUL; of op basis van hun ervaringen, zoals “Lesbisch & Queers op staking” of bv. alleenstaande moeders.

Op 8 maart 2021 roepen we op tot een grootschalige feministische staking tegen de gezondheidscrisis, de economische crisis, de sociale crisis en de democratische crisis waarin we ons bevinden. Onze oproep hier.

* vrouwen en genderminderheden (Inclusivity manifesto).