Wie zijn we?

Het Collecti.e.f 8 maars, onafhankelijk van partijen en vakbonden, bracht dit jaar vrouwen uit alle lagen van de bevolking samen om de eerste vrouwenstaking* in België te organiseren. Deze feministische staking vond plaats op 8 maart 2019, de Internationale dag van strijd voor vrouwenrechten, en is bedoeld als een eerste stap om concrete vooruitgang te boeken (eisen) en bij te dragen aan de opbouw van een brede feministische beweging in België.

Een collectief werd in juni 2018 opgericht door een tiental Brusselse vrouwen* met verschillende politieke achtergronden. In oktober 2018 werd het collectief tijdens de eerste 8 maars algemene vergadering, die meer dan honderd geïnteresseerden bijeenbracht, volledig vernieuwd. Dan begint een lang proces dat rijk is aan ontmoetingen, reflecties en acties, dat zal leiden tot een historische dag van mobilisatie (8 maart 2019 in België).

Credit: Frédérique Vansteenwegen

Op 8 en 9 maart 2020, nodigen we alle vrouwen* van het land uit om :

  • Met werken, zorgen, studeren en consumeren te stoppen en laten zien dat “wanneer vrouwen stoppen, stopt de wereld “  (Zie “Hoe te staken?” [binnenkort beschikbaar!] en de agenda)
  • Hun realiteit en de verschillende vormen van onderdrukking die ze meemaken, hun woede en hun verlangens zichtbaar te maken ;
  • Bijeen te komen om overeenkomsten te ontdekken en solidariteit op te bouwen ;
  • Zich te organiseren door zelf  een mobilisatiegroep op te richten of zich aan te sluiten bij een bestaande groep. Dit kan geografisch zijn, zoals in Gent, Antwerpen of Luik; sectorieel, zoals studentes KUL; of op basis van hun ervaringen, zoals “Lesbisch & Queers op staking” of bv. alleenstaande moeders.

* Iedereen die zichzelf identificeert en-of gepercipieerd wordt als vrouw (Inclusivity manifesto).