Werking

Lokale groepen en coördinatie

De Mobilisatiegroepen

Lokale groepen, of Mobilisatiegroepen, vormen het hart van de Collecti.e.f. Op basis van sectoriële of geografische criteria, of op basis van een gemeenschappelijke ervaring of zelfs een reeds bestaande vereniging, mobiliseren zij zich op hun eigen schaal en op hun eigen manier voor de feministische staking. Deze groepen eigenen zich dus de eisen, de woorden en de handelswijzen van de feministische staking in België en elders toe om ze het hele jaar door in leven te houden.

Aarzel niet om je aan te sluiten bij een van de bestaande groepen of om een dynamiek bij jou in de buurt te starten!

Indien u een groep wenst op te richten, is er een toolbox ontwikkeld om u te helpen indien nodig: starttips, grafisch materiaal, enz. De vrouwen van de Mobilisatiecommissie (mob.8maars@gmail.com) zijn er ook om u te ontmoeten en eventuele vragen te beantwoorden!

De nationale coördinatie

Om de organisatie van de staking zo goed mogelijk te coördineren, worden de verschillende Mobilisatiegroepen uitgenodigd om de nationale vergaderingen van het collectief te ontmoeten. Zij sturen een van hun leden naar deze vergadering, waarin ook het secretariaat en de Commissies zetelen (zie hieronder).

De Nationale Coördinatie is een uitvoerend orgaan, dat dus geen politieke besluiten neemt. Het Secretariaat roept de CN minstens één week voor de Algemene Vergadering bijeen, omdat op deze vergadering de voorgestelde Agenda voor de Vergadering (welke onderwerpen zullen worden besproken) wordt voorbereid.

Algemene vergaderingen en commissies

De Nederlandse versie van deze sectie kan fouten bevatten. Dit is tijdelijk, sorry!

De Nationale Algemene Vergadering

Deze open vergadering heeft tot doel de leden van de Collecti.e.f. samen te brengen om de politieke oriëntaties van de Collecti.e.f. te bespreken. Het is een ruimte voor initiatief en uitwisseling, het is ook een soeverein orgaan, dat strategische beslissingen neemt. Deze assemblage vindt plaats in een gekozen mix (1). De agenda die aan het begin van de vergadering wordt voorgesteld, wordt opgesteld door de Nationale Coördinatie.

De commissies

De commissies houden zich bezig met transversale taken binnen het collectief, zoals financieel beheer of globale externe communicatie. Zij nemen praktische beslissingen en voeren verschillende acties uit, afhankelijk van hun rol en de behoeften van het moment. Zij geven soms specifieke feedback aan de Algemene Vergadering en staan in contact met lokale groepen, met name via coördinatievergaderingen. De commissies die momenteel binnen het Collecti.e.f bestaan, worden hier weergegeven.

Secretariaat

Het secretariaat heeft een louter uitvoerende rol. Ze nemen geen enkele beslissing. Toch hebben ze veel werk: het algemene mailadres beheren, de Drive van het collectief updaten (openbare dossiers online), opstellen van de nieuwsbrief, logistieke en organisationele steun bij het organiseren van de Algemene Vergaderingen, organiseren van de Nationale Coördinatie vergaderingen…

Het secretariaat behoudt een totaalbeeld van het collectief et heeft dus een essentiële taak voor het functioneren van het collectief. Contacteer ons: 8maart8mars@gmail.com.