11° 8 maars AV | 15_12_2019

[ English ↴]

Afgelopen zondag werd in Luik en Antwerpen de Chileense dans hervat, waarin het gebruik van seksueel geweld door de staat om de sociale beweging te onderdrukken wordt veroordeeld. Velen van ons, zoals de afgelopen dagen in honderden steden, zijn samengekomen om onze solidariteit te betuigen en machogeweld aan de kaak te stellen.

Staatsgeweld, neoliberaal beleid en imperialistische inmenging nemen vele vormen aan, waaronder verkrachting. Overal ter wereld komen we op om dit te stoppen .

Deze zondag 15 december vindt voor het eerst de Collecti.e.f Assembly plaats in Antwerpen. Organiseer samen met ons de feministische staking van 8 & 9 maart 2020. Bouw mee onze kracht op.

Facebook event : 11° Algemene Vergadering / Assemblée Générale 8 Maars

Op deze 11de AV leggen we de basis van de organisatie van de Vrouwenstaking – Toutes en grève – Women’s strike 2020.

Agenda

12:30 : onthaal

13:00 – 13:10 – Inleiding : Antwerpen (welkom) en secretariaat (principes van het collectief en welwillendheid)

13:10 – 14u : Retour comissies
– Secretariaat
– Eisen
– Communicatie
– Internationaal
– Financiën
– Inclusiviteit
– Mobilisatie en vakbonden

14u – 15u: Retour mobilisatiegroepen
– Brussel
– Luik
– Gent
– Antwerpen

15u – 15u10: info

15:10 – 15:30: Pauze

15:30 – 16:30: Strategie voor D-day – activiteit met de onafhankelijke groep Brussel

Iedereen* welkom ! We weigeren echter elke vorm van politieke recuperatie.

► PRAKTISCH:

Om ervoor te zorgen dat de vergadering zo vlot mogelijk verloopt en dat iedereen ten volle kan deelnemen, de volgende info:

✍️ Kan je ons helpen met logistiek en/of vertaling bij de AV? We hebben hulp nodig bij het opzetten, runnen van de receptie, de bar, etc. Laat het ons gerust weten met je telefoonnummer op 8mars8maart@gmail.com

📝 Ter herinnering, alle teksten en documenten van het Collecti.e.f. (claims, etc.) staan op de Drive

📅 Zondag 15 december 2019 van 13 tot 17u30

📍 Koerdische Democratische Gemeenschap, Carnotstraat 135, 2060 Antwerpen

🎨 Er wordt kinderopvang voorzien. Voor een goede organisatie is inschrijven verplicht

✉️ Contact : 8maart8mars@gmail.com

Kom en bouw mee aan het collectief voor de organisatie van de vrouwenstaking van 2020. We hopen jullie met velen te mogen verwelkomen ! 💜

Antwerp2
Solidaridad feminina Antwerpen – 08/12/19 – G. Govaerts

English

Last Sunday, the Chilean dance denouncing the use of sexual violence by the State to repress the social movement was resumed in Liège and Antwerp. Many of us, as in hundreds of cities in recent days, have come together to express our solidarity and denounce macho violence.

State violence, neo-liberal policies and imperialist interference take many forms, including rape. All over the world we are standing up to stop this.

This Sunday, December 15, for the first time, the Collecti.e.f Assembly is being held in Antwerp. Join us to organize together the feminist strike of March 8 & 9, 2020. Let’s build our strength.

Facebook event : 11° Algemene Vergadering / Assemblée Générale 8 Maars

At this 11th GA, we will lay some foundations for the organisation of the strike Vrouwenstaking – Toutes en grève – Women’s strike 2020.

Programme

12h30 : Welcome

13h00 – 13h10 – Introduction : Antwerp (welcome) and secrétariat (principales of the collectif and kindness)

13h10 – 14h : Return of the commissions
– Secretary
– Claims
– Communication
– International
– Finance
– Inclusivity
– Mobilisation and unions

14h – 15h: Return of the mobilisation groupes
– Brussels
– Liège
– Ghent
– Antwerp

15h – 15h10: info

15h10 – 15h30 Break

15h30 – 16h30: Strategy for D-Day activity with the autonomous Brussels groupe avec le groupe

Curious or excited to join the process? All of you* are invited!
We look forward to seeing you there! However, we refuse any type of recuperation by political parties.

► PRACTICALLY
To ensure that the meeting goes as smoothly as possible and that everyone can participate fully, here is some information:

Can you help us with logistics and/or translation at the GA? We need help to set up, run the reception, the bar, etc. Feel free to let us know with your phone number at 8mars8maart@gmail.com

As a reminder, you will find all the texts and documents of the Collecti.e.f (claims, etc.) on the Drive

Sunday, December 15th from 1pm to 5:30 pm

Koerdische Democratische Gemeenschap, Carnotstraat 135, 2060 Antwerpen

A daycare for the little ones is organized. Please sign up here.

Contact : 8maart8mars@gmail.com

Come and build the collective for the organization of the 2020 women’s strike. We hope to see you there on Sunday !

Enkele van de bijeenkomsten tegen geweld op vrouwen*

Zaterdag vanaf 16.00 uur in Brussel zullen we op het Les 3 Jours du NON ! EX Game Ovaires#6 festival aanwezig zijn bij de banierworkshop (Huis van de culturen Sint-Gillis)

Zondag 24/11 in Brussel

• We zijn om 11 uur ’s morgens met de JOC Bruxelles en de Liga van huishoudelijk personeel voor een workshop rond posters en slogans.  Er wordt ook een groepsvertrek georganiseerd vanaf het Albertinaplein (tegenover de Kunstberg) om 14u, laten we er talrijk zijn !
• 14u: vertrek van de nationale demonstratie op het Centraal Station voor een coherent, proactief beleid tegen geweld tegen vrouwen* (STOP aux violences faites aux femmes ! STOP geweld tegen vrouwen). Om met ons mee te doen aan de demonstratie, volg de vlaggen !

Groepsvertrek naar Brussel

• ANTWERP: 12:30 uur, Centraal Station met het Collecti.e.f 8 maars Antwerpen
• BERGEN: 12u, NMBS treinstation
• NAMEN: 12u, NMBS-station met PVDA
• GENT: 12:45, Gent-Sint-Pieters station, met het Kollektief Subversief
• LOUVAIN-LA-NEUVE; 12:15 uur, NMBS-station, met het Maison Blanche – centre socio-culturel autogéré LLN

De dag erop, namelijk op maandag 25 november 2019, is het de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen*. Die dag zullen we ‘s middags gezamenlijk onze woede tonen door één minuut lawaai te maken, waar je ook zal zijn.

Omdat geweld tegen vrouwen ook economisch van aard is, ontmoet je op donderdag 28 november het vakbondsfront in de dienstenchequessector. Om 10 uur ’s morgens demonstreren er in het Centraal Station van Brussel huishoudelijke hulpen voor fatsoenlijke lonen en arbeidsomstandigheden, laten we er talrijk zijn !

* Personen die als vrouw zijn geïdentificeerd en/of zich in deze identiteit herkennen

8 maars @ STOP geweld tegen vrouwen !

In België worden jaarlijks 45.000 gevallen van huiselijk geweld geregistreerd, of 120 per dag. Onlangs heeft de voormalige partner van Jill Himpe haar vermoord, waardoor ze sinds januari het 21de slachtoffer is van een vrouwenmoord in het land.

De middelen die worden ingezet om huiselijk geweld te bestrijden zijn ontoereikend. Preventie, opvang, veiligheid, begeleiding, institutionele erkenning van geweld, controle en verantwoording van de daders…. Met al deze aspecten moet rekening worden gehouden. De subsidies aan basisorganisaties nemen echter af, wat de toch al onaanvaardbare situatie alleen maar kan verergeren.

“Dit gaat dan enkel nog maar om de meest extreme vorm van geweld op vrouwen in ons land naast de talrijke andere vormen (fysiek, seksueel, economisch, psychologisch, institutioneel, … geweld). Meer dan een vierde van de vrouwen wordt dagelijks geterroriseerd door de (ex)-partner. 98% is het slachtoffer van agressie in de openbare ruimte. Dan hebben we het nog niet over het algemene seksisme dat de vrouwenrechten onderuithaalt.” – Mirabal

▶ Op zondag 24 november vindt in Brussel een nationale demonstratie plaats voor een coherent, proactief en gebudgetteerd beleid tegen geweld op vrouwen* (de volledige oproep)

▶ De dag erop, namelijk op 25 november 2019, is het de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen*. Die dag zullen we ‘s middags gezamenlijk onze woede tonen door één minuut lawaai te maken, waar je ook zal zijn.

Collecti.e.f. 8 maars sluit zich aan bij deze oproep, gezien het feit dat geweld tegen vrouwen* moet worden erkend als een belangrijke maatschappelijke kwestie, of het nu gaat om macho-, racistisch, economisch of homofoob geweld…. Het is dringend en noodzakelijk, want dit systeem vermoordt ons.

Om met ons mee te doen aan de demonstratie, volg de vlaggen 🏁
❗ Er wordt een vertrekpunt voor personen met beperkte mobiliteit georganiseerd op het Poelaertplein.

* Personen die als vrouw zijn geïdentificeerd en/of zich in deze identiteit herkennen

Collecti.e.f 8 maars ~ Esperanzah! World Music Festival

[ EN below ⤵ ]

Een jaar geleden deed het Collecti.e.f voor het eerst een publieke oproep tot een vrouwen* staking in België, in het hart van het Esperanzah! festival, aan de ingang van het Dorp van het Mogelijke.

Na het succes van deze eerste staking op 8 maart zijn we deze zomer weer terug, meer dan ooit tevoren en met een jaar van ontmoetingen en acties om met u te delen.

Kom ons bezoeken!

Op de agenda

SERIGRAPHY : vrije bijdrage “8 maars” t-shirts & sjaals, met ons nieuwe logo ✨ Voel je vrij om je eigen kleding mee te nemen! Je mag jouw drukwerk ook bestellen en later op de dag ophalen.

PHOTO EXPO : de staking van 8 maart in België en elders, in verband met het Esperanzah 2019 thema “Laten we onze privileges ontmaskeren” 📷

ANIMATIES :
▪ “Tatoeage jezelf de staking” zegels
▪ “Salvini & co en onderdrukkingssystemen” blikgooien spel met stickers 8 maars in het geding 🎁
▪ Interactieve kaart om te mobiliseren aan het begin van het schooljaar 📍
▪ “Check jouw privileges” spel 🔎

Waar en wanneer ons vinden

Voor de ingang van het Dorp van het Mogelijke, na de portaal rechts van de ingang van het festival.

VRIJDAG : 15u – 20u
ZATERDAG : 12h – 20u
ZONDAG : 12u – 20u

* Personen die als vrouw zijn geïdentificeerd en/of zich in deze identiteit herkennen

English

One year ago, the Collecti.e.f made its first public outing to call for a women*’s strike in Belgium, in the heart of the Esperanzah! festival, at the entrance to the Possibilities Village.

We are back this summer, after a successful 1st strike on this 8th of March 2019, in bigger numbers and more determined than ever, with a year of meetings and actions to share with you.

Come and visit us!

On the agenda

SERIGRAPHY : free price “8 maars” t-shirts & scarves, with our new logo ✨ Feel free to bring your own clothes! You can also order your print and pick it up later in the day.

PHOTO EXPO : the strike of 8 March in Belgium and beyond, in connection with the Esperanzah 2019 theme “Let’s unmask our privileges” 📷

ACTIVITIES :
▪ “Tattoo yourself the Strike” stamps
▪ “Salvini & co and oppression systems” Pyramid Cans with 8 maars stickers at stake 🎁
▪ Interactive map to begin mobilizing at the start of the school year 📍
▪ “Check your privileges” game 🔎

Where and when to find us

In front of the entrance to the Possibilities Village, after the porch to the right of the festival entrance.

FRIDAY: 3pm – 8pm
SATURDAY: 12pm – 8pm
SUNDAY: 12pm – 8pm

* Any person who identifies themselves and/or is identified as a woman

8° 8 maars AV | 30_06_2019

ENG below – ESP abajo ⤵️

Zondag 30 juni van 13 tot 18 uur, in Mundo-B (Edimburghstraat 26, 1050 Elsene) zal de achtste algemene vergadering van de Collecti.e.f 8 maars worden gehouden. Dit zal voornamelijk worden gewijd aan de strategie ter plaatse om de volgende vrouwenstaking op 8 maart en de organisatie van het collectief op te bouwen – aangezien een belangrijk punt tijdens de laatste AV langer dan verwacht duurde, de strategie nog niet hebben vastgesteld.

De voorgestelde agenda is als volgt:
• Ontvangst
• Korte presentatie van de financiën
• Strategie voor de organisatie van de staking en mogelijke structuur ter plaatse
• Diverse

Hier is het basisdocument voor de Strategie discussieworkshops

Zodat de vergadering op zijn best gaat en dat iedereen volledig kan deelnemen, hier is wat informatie:
• Een kinderopvang wordt voorzien. Om dit goed te kunnen organiseren is inschrijven verplicht (formulier)
Kunt u ons helpen met logistiek en/of vertaling bij de AG? We hebben hulp nodig bij het opzetten, runnen van de receptie, de bar, etc. Laat het ons gerust weten met uw telefoonnummer op 8mars8maart@gmail.com
• Neem uw picknick mee en neem gerust iets mee om te delen 🙂
• Ter herinnering: u vindt alle teksten en documenten van Collecti.e.f (claims, enz.) Op de Drive.
• De samenvatting van onze laatste vergadering vindt u hier

Kom en bouw mee aan het collectief voor de organisatie van de vrouwenstaking van 2020. We hopen jullie met velen te mogen verwelkomen !

◆◆◆ ESPAÑOL ◆◆◆

El domingo 30 de junio, de 13 a 18h, en Mundo-B (Calle de Edimburgo 26, 1050 Ixelles) se llevará a cabo la octava asamblea general del Collecti.e.f 8 maars. Esta estará principalmente dedicada a tratar la estrategia a seguir para construir la próxima huelga de mujeres el 8 de marzo y a la organización del colectivo, –ya que, durante la última AG, un punto importante duró más de lo esperado, y la estrategia aún no ha sido establecida.

La propuesta de orden del día es la siguiente:
• Bienvenida
• Breve presentación de las finanzas del colectivo.
• Discusión sobre la estrategia a seguir para organizar la huelga y sobre la estructura interna del colectivo.
• Varios

Para su información, el documento básico para los Talleres de discusión de estrategias está aquí.

Para que la asamblea funcione de la mejor forma posible y para que todas puedan participar plenamente, os dejamos algo de información:
• ¡Se organiza una guardería! Para poder organizarla mejor, completa este formulario

• ¿Puedes ayudar cogiendo el acta (trilingüe), con la logística (instalación, recepción, etc.) y / o la traducción de la AG? No dudes en hacérnoslo saber enviando tu número de teléfono a 8mars8maart@gmail.com
• Trae tu pic-nic y no dudes en aportar cosas para compartir 🙂
• Como recordatorio, encontrarás todos los textos y documentos del Collecti.e.f (reivindicaciones, etc.) en el Drive
• ¿Y el resumen de la última AG? Está aquí

Ven a construir el colectivo para organizar la huelga de mujeres del 2020 Vrouwenstaking – Toutes en grève – Women’s strike 2020 💜
¡Esperamos ser muchas el domingo!

◆◆◆ ENGLISH ◆◆◆

Sunday, June 30 from 1pm to 6pm, in Mundo-B (Edimburgh Street 26, 1050 Ixelles) will hold the eighth general assembly of the Collecti.e.f 8 maars. This will be dedicated mainly to the strategy on the ground to build the next women’s strike on the 8th of March and to the organization of the collective-since an important point lasted longer than expected during the last GA, we have not yet established the strategy.

The proposed agenda is as follows:
• Welcome
• Brief presentation of finances
• Discussion for a field strategy to organize the strike and for a possible internal structure for the collective
• OTHER

You will find the basic document for the Strategy Discussion Workshops here

To ensure that the meeting goes as smoothly as possible and that everyone can participate fully, here is some information:
Can you help us with logistics and/or translation at the GA? We need help to set up, run the reception, the bar, etc. Feel free to let us know with your phone number at 8mars8maart@gmail.com
– Take your picnic and feel free to bring something to share 🙂
– As a reminder, you will find all the texts and documents of the Collecti.e.f (claims, etc.) on the Drive
– You can find a summary of the last meeting here
–  A daycare for the little ones is being organized. Thanks for subscribing (link).

Come and build the collective for the organization of the 2020 women’s strike. We hope to see you there on Sunday !

7° 8 maars AV | 16_06_2019

[ EN below ]

Op deze 7de AV bespreken we de strategieën die moeten worden ingezet om de staking goed voor te bereiden en het interne functioneren van het collectief opnieuw te bekijken.

De voorgestelde agenda is als volgt:
• Ontvangst
• Mededeling van de Inclusiviteitscommissie
• Korte presentatie van de financiën
• Samenvatting van de evaluaties van de laatste AG
• Strategie voor de organisatie van de staking en mogelijke structuur ter plaatse
• Dringende communicatie

Spoedig zullen er nog discussiepunten aan worden toegevoegd 📩

Iedereen* welkom ! We weigeren echter elke vorm van politieke recuperatie.

►PRAKTISCH
Om ervoor te zorgen dat de vergadering zo vlot mogelijk verloopt en dat iedereen ten volle kan deelnemen, de volgende info:

Kunt u ons helpen met logistiek en/of vertaling bij de AG? We hebben hulp nodig bij het opzetten, runnen van de receptie, de bar, etc. Laat het ons gerust weten met uw telefoonnummer op 8mars8maart@gmail.com
– Neem uw picknick mee en neem gerust iets mee om te delen
– Ter herinnering, alle teksten en documenten van het Collecti.e.f. (claims, etc.) vindt u op de Drive
– De samenvatting van onze laatste vergadering vindt u hier
Zondag 16 juni 2019 van 13 tot 18u
– Garcia Lorca-gebouw, Volderstraat 47-49, 1000 Brussel
– Een kinderopvang wordt voorzien. Om dit goed te kunnen organiseren is inschrijven verplicht (formulier).
Contact : 8maart8mars@gmail.com

Kom en bouw mee aan het collectief voor de organisatie van de vrouwenstaking van 2020. We hopen jullie met velen te mogen verwelkomen !

* Personen die henzelf als vrouwen identificeren en/of haar in deze identiteit herkennen

English

At this 7th GA, we will discuss the strategies to properly prepare the Vrouwenstaking – Toutes en grève – Women’s strike 2020, and rethink the internal functioning of the Collecti.e.f.

The proposed agenda is as follows:
• Reception
• Communication from the Inclusivity Commission
• Brief presentation of the finances
• Summary of the evaluations of the last GA
• Field strategy for organising the strike and possible structure
• Urgent communications

Soon you will receive a document with information about the discussion we will be having 📩

Curious or excited to join the process? All of you* are invited!

We look forward to seeing you there! However, we refuse any recovery by political parties.

► PRACTICALLY
To ensure that the meeting goes as smoothly as possible and that everyone can participate fully, here is some information:
Can you help us with logistics and/or translation at the GA? We need help to set up, run the reception, the bar, etc. Feel free to let us know with your phone number at 8mars8maart@gmail.com
– Take your picnic and feel free to bring something to share 🙂
– As a reminder, you will find all the texts and documents of the Collecti.e.f (claims, etc.) on the Drive
– You can find a summary of the last meeting here
Sunday, June 16th from 1pm to 6 pm
– Garcia Lorca, rue des Foulons 47-49, 1000 Brussels
– A daycare for the little ones is being organized. Thanks for subscribing (link).
Contact : 8maart8mars@gmail.com

Come and build the collective for the organization of the 2020 women’s strike. We hope to see you there on Saturday !

* Any person who identifies themselves and/or is identified as a woman

6° 8 maars AV – Debrief | 27_04_2019

[EN below]

De 6e AG van het Collecti.e.f 8 maars wordt een collectieve debriefing collectif over onze acties op 8 maart 2019 ! Op deze AV zijn alle vrouwen* die hebben deelgenomen aan de staking en hierover hun mening willen geven welkom maar ook alle vrouwen* die willen meewerken aan de organisatie van volgend jaar.

Na de AV gaan we samen naar een feestje om het succes van 2019 te vieren! Kom met ons mee naar de benefietavond voor het hotel Flambeau:
https://www.facebook.com/events/1071767686280380/

Reserveer alvast de datum in jullie agenda! Meer details over het programma en de plaats volgen.

* Personen die als vrouw zijn geïdentificeerd en/of zich in deze identiteit herkennen

Een kinderopvang wordt voorzien, van 13u tot 22u. Om dit goed te kunnen organiseren iis inschrijven (op onderstaande link) verplicht.

English

The 6th General Assembly will be dedicated to all the women* who participated in the strike and allow us to debrief collectively and also invites any other women* who want to join us in preparation for the 8th march 2020 !

The GA will be followed by a party to celebrate everything we’ve accomplished ! Join us at the benefit party for hotel Flambeau:
https://www.facebook.com/events/1071767686280380/

Save the date in your planners ! Details for the schedule and location will be communicated soon.

* Any person who identifies themselves and/or is identified as a woman

A daycare for the little onces is being organized from 1pm till 10pm. Thanks for subscribing.

Recht op abortus

Mijn lichaam, mijn keuze, mijn vrijheid ! Onze levens, onze lichamen en onze verlangens behoren ons toe.

Deze zondag 31 maart vindt er een mars tegen het recht op abortus plaats, “March 4 life” die jaarlijks doorgaat in Brussel en elders op de wereld. Deze mars wil zijn 10 jarig bestaan vieren door een echte manifestatie te voorzien . De beweging karakteriseert zich doorheen sexistische slogans, homofobie en moord op vrijheid , die een fundamenteel gevaar voor vrouwen* vormen. Of het nu in Polen is, in Italië of in Argentinië, overal organiseren de feministische bewegingen stakingen en concrete acties om het effectieve en onvoorwaardelijke recht op een legale abortus te vrijwaren, gratis en veilig.

Sinds oktober 2018 in België, staat abortus niet meer in de strafwet maar in het burgerlijk wetboek. Net voor de laatste stemming, in september 2018, zijn meerdere duizenden mensen op straat gekomen in Brussel om te betogen voor een echte decriminalisatie van abortus. Maar tegelijk is er niets veranderd aan de toegangsvoorwaarden voor onderbreking van een zwangerschap en aan de potentiële criminalisatie ervan. Inderdaad , de tekst is amper bewerkt, de schrapping van de “noodsituatie” terzijde. Maar er werd niet geraakt aan de gevangenisstraf, noch aan de verplichte denktijd en wachtperiode, van 6 dagen, noch het maximum aantal weken zwangerschap, noch het verplichte praten over de alternatieven van een abortus (adoptie)” zijn aangepast.

Tesamen met deze “vooruitgang”, heeft dezelfde regering een wet gestemd die de geen-keus beweging dierbaar is, die de foetus erkent als een mens, en het doodgeboren kind vanaf 20 weken. Deze wet is niets anders dan weer een nieuwe aanvalstrategie op de rechten van vrouwen over hun eigen lichaam. Zo kan deze tijd voor erkenning vanaf nu zomaar ingekort worden, en lopen we dus het risico dat het uitstel tot de erkenning 20 weken wordt verminderd tot 18, 16, enz… De foetus wordt een rechtspersoon en burger, een miskraam wordt een doodgeboren kind… Zo kan men uiteindelijk afglijden tot “bescherming van alle leven vanaf de conceptie”.

Wij, het collectif.e.f 8 maars, hebben volgende eisen:  

– Wij weigeren elke vorm van controle over het lichaam van vrouwen*   – Wij eisen dat alle vrouwen, wat hun statuut ook wezen zou, gratis toegang hebben tot abortus.  

– Wij eisen dat de abortus uit de strafwet wordt gehaald zonder enige voorwaarden of beperking (verplichte wachttijd van de reflectieperiode, aantal weken, …)  

– Wij willen gratis contraceptie, en terugbetaling van de behandelingen via voorgeschreven medicijnen.

Nog nodig zodat iedereen in de mogelijkheid is om over te gaan tot een abortus:  

– inkomsten die onze autonomie garanderen  

– medische diensten en de plannings die gratis zorg toedienen, kwalitatief en betrokken, onafhankelijk van de economische situatie, van het wettelijk verblijfstatuut in het land, de identiteit, gender en sexuele oriëntatie.  

▶ Daarom dat het collectief oproept tot verzamelen deze zondag 31 maart vanaf 13 uur, afspraak op het Europakruispunt.

Het is genoeg geweest, om ons op te dringen hoe wij onze sexualiteit moeten beleven, en onze band met het moederschap, contraceptie en abortus te bepalen.

Mijn lijf is niet van god, niet van de staat, niet van geld, niet van het patriarchaat…

*Alle personen die zich herkennen in de vrouwelijke identiteit en/of gepercipieerd worden als vrouw.

#8maars #8M #TouchePasAMonIVG #AbortionRight #RechtOpAbortus #MonCorpsMesChoix #MyBodyMyChoices #MijnLichaamMijnRechts #AvortementLibreEtGratuit

De 1ᵉ Belgische Vrouwen*staking was een succes!

Meer fotos hier | Volgende AV 27.04.19 13u

Gisteren op 8 maart 2019 legden de Belgische vrouwen*, overal in België, het werk neer: betaald werk, dankzij de steun van de vrouwen in de vakbonden maar ook en vooral onbetaald en onzichtbaar werk, zoals zorg, huishouden en opvoeding. Ze maakten zich zichtbaar door op straat te komen, door zich symbolisch in het paars te kleden of een schort of kuishandschoenen aan het raam te hangen. Overal in België waren kleinere acties: in Louvain-La-Neuve betoogden 500 mensen, maar ook in Leuven kwamen studenten op straat. De VUB en ULB organiseerden gezamenlijk een walkout. In Antwerpen was er het Women’s strike festival met zo’n 400 aanwezigen en in Brussel organiseerde de CNE een optocht in de Nieuwstraat. Er werd gestaakt in ziekenhuizen en supermarkten en zelfs door vrouwen van het Europees Parlement.

We riepen op tot het staken van betaald werk, onbetaald werk (zorg), studies en consumptie om gelijke rechten te eisen in alle domeinen en het vaak onzichtbaar of ondergewaardeerd werk van vrouwen zichtbaar te maken. Om zo aan te tonen dat “wanneer vrouwen* stoppen, stopt de wereld”. En zichtbaar waren de Belgische vrouwen* gisteren, om 14:00 kwamen zo’n 1500 vrouwen samen om lawaai te maken voor het Centraal Station in Brussel, en op de betoging die om 17u vertrok waren we met zo’n 15.000!

Graag willen we de vrouwen binnen de verschillende vakbonden die ons steunden bedanken dat zij hielpen deze eerste echte Belgische vrouwenstaking mogelijk te maken. We hopen op een nog betere samenwerking volgend jaar, zodat er nog meer stakingsaanzeggingen effectief worden ingediend. En we hopen natuurlijk ook dat volgend jaar nog meer vrouwen ook hun onbetaald en onzichtbaar huishoudelijk werk zullen staken. Dit is dus nog maar een begin, in 2020 zijn we met véél meer! Elke vrouw* die zich als onafhankelijk individu bij het Collecti.e.f wil aansluiten is welkom. De volgende open algemene vergadering van het collectief zal plaatsvinden op 27 april van 13u tot 18u. We zullen er onder meer de staking van 8 maart evalueren.

*Alle personen die zich herkennen in de vrouwelijke identiteit en/of gepercipieerd worden als vrouw.