7° 8 maars AV | 16_06_2019

[ EN below ]

Op deze 7de AV bespreken we de strategieën die moeten worden ingezet om de staking goed voor te bereiden en het interne functioneren van het collectief opnieuw te bekijken.

De voorgestelde agenda is als volgt:
• Ontvangst
• Mededeling van de Inclusiviteitscommissie
• Korte presentatie van de financiën
• Samenvatting van de evaluaties van de laatste AG
• Strategie voor de organisatie van de staking en mogelijke structuur ter plaatse
• Dringende communicatie

Spoedig zullen er nog discussiepunten aan worden toegevoegd 📩

Iedereen* welkom ! We weigeren echter elke vorm van politieke recuperatie.

►PRAKTISCH
Om ervoor te zorgen dat de vergadering zo vlot mogelijk verloopt en dat iedereen ten volle kan deelnemen, de volgende info:

Kunt u ons helpen met logistiek en/of vertaling bij de AG? We hebben hulp nodig bij het opzetten, runnen van de receptie, de bar, etc. Laat het ons gerust weten met uw telefoonnummer op 8mars8maart@gmail.com
– Neem uw picknick mee en neem gerust iets mee om te delen
– Ter herinnering, alle teksten en documenten van het Collecti.e.f. (claims, etc.) vindt u op de Drive
– De samenvatting van onze laatste vergadering vindt u hier
Zondag 16 juni 2019 van 13 tot 18u
– Garcia Lorca-gebouw, Volderstraat 47-49, 1000 Brussel
– Een kinderopvang wordt voorzien. Om dit goed te kunnen organiseren is inschrijven verplicht (formulier).
Contact : 8maart8mars@gmail.com

Kom en bouw mee aan het collectief voor de organisatie van de vrouwenstaking van 2020. We hopen jullie met velen te mogen verwelkomen !

* Personen die henzelf als vrouwen identificeren en/of haar in deze identiteit herkennen

English

At this 7th GA, we will discuss the strategies to properly prepare the Vrouwenstaking – Toutes en grève – Women’s strike 2020, and rethink the internal functioning of the Collecti.e.f.

The proposed agenda is as follows:
• Reception
• Communication from the Inclusivity Commission
• Brief presentation of the finances
• Summary of the evaluations of the last GA
• Field strategy for organising the strike and possible structure
• Urgent communications

Soon you will receive a document with information about the discussion we will be having 📩

Curious or excited to join the process? All of you* are invited!

We look forward to seeing you there! However, we refuse any recovery by political parties.

► PRACTICALLY
To ensure that the meeting goes as smoothly as possible and that everyone can participate fully, here is some information:
Can you help us with logistics and/or translation at the GA? We need help to set up, run the reception, the bar, etc. Feel free to let us know with your phone number at 8mars8maart@gmail.com
– Take your picnic and feel free to bring something to share 🙂
– As a reminder, you will find all the texts and documents of the Collecti.e.f (claims, etc.) on the Drive
– You can find a summary of the last meeting here
Sunday, June 16th from 1pm to 6 pm
– Garcia Lorca, rue des Foulons 47-49, 1000 Brussels
– A daycare for the little ones is being organized. Thanks for subscribing (link).
Contact : 8maart8mars@gmail.com

Come and build the collective for the organization of the 2020 women’s strike. We hope to see you there on Saturday !

* Any person who identifies themselves and/or is identified as a woman

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *