Eisen

De Nederlandse versie van deze sectie kan fouten bevatten. Dit is tijdelijk, sorry!

Het Claimsboekje van het Collecti.e.f. is met het oog op 8 maart 2019 door middel van diverse vergaderingen en heel wat discussies uitgewerkt. Deze eisen zijn de concrete vorderingen die we zoeken en die een kader hebben geboden voor de mobilisatie voor de staking. Iedereen is vrij om zich ze naar eigen inzicht toe te eigenen, net zoals de collectieven en mobilisatiegroepen die zich bij ons aansluiten worden uitgenodigd om hun eigen dans toe te voegen. Lees goed!

De PDF documenten : lange versie (Claimsboekje, 6 pagina’s, NL & FR); korte versie (2 pagina’s, NL)

De eisen van de feministische staking op 8 maart 2019 in België [Lang]

De eisen van de feministische staking op 8 maart 2019 in België [kort]

 • Genoeg van de georganiseerde economische onzekerheid, die ons in deeltijdbanen en ondergewaardeerde banen houdt, en van ons arme afhankelijke werknemers maakt.
 • Genoeg van de  loonongelijkheid, late pensionering en miserabele pensioenen. Genoeg van de ontoegankelijke, ontoereikende en onaangepaste  vergoedingen.
 • Genoeg van het gebrek aan toegankelijke crèches, tehuizen en opvang- en verzorgingscentra , waardoor een collectieve zorgverantwoordelijkheid uitsluitend op de schouders van de vrouwen rust*.
 • Genoeg om alleen voor de  dagelijkse huishoudelijke taken in te staan  en de zorg voor anderen op ons te nemen. Genoeg  laag of onbetaalde werk, en de mentale werklast die daarmee gepaard gaat ons geen tijd voor onszelf laat.
 • Genoeg van het racistisch migratiebeleid dat ons in gevaar brengt, dat ons opsluit, ons tot armoede veroordeelt en ons de dood injaagt.
 • Genoeg met  overal gediscrimineerd te worden op basis van onze huidskleuren, onze afkomst, ons inkomen, ons geslacht, onze seksuele geaardheid, onze geloofsovertuiging…
 • Genoeg van de seksistische stereotypering  in onderwijs, cultuur, media en reclame die van ons als vrouw een object maakt en ons in bepaalde secundaire rollen duwt.
 • Genoeg van hoe ons opgelegd wordt onze seksualiteit te beleven alsook onze relatie met het moederschap, anticonceptie en abortus We hebben genoeg van de bemoeienis met ons lichaam en ons leven.
 • Genoeg van het medisch en gynaecologisch geweld en problemen bij de toegang tot de gezondheidszorg.
 • Genoeg van het fysieke en psychologisch geweld (huiselijk, seksueel, echtelijk, straat- en  op de werkvloer…).
 • Genoeg van feminicides, vrouwen die vermoord worden omdat ze vrouwen zijn.
 • Genoeg van de politieke en juridische medeplichtigheid waar  daders van blijven genieten.

Laten we respect en veranderingen  eisen en samen de regels van het spel  herschrijven.

* Personen die als vrouw zijn geïdentificeerd en/of zich in deze identiteit herkennen.