11° 8 maars AV | 15_12_2019

[ English ↴]

Afgelopen zondag werd in Luik en Antwerpen de Chileense dans hervat, waarin het gebruik van seksueel geweld door de staat om de sociale beweging te onderdrukken wordt veroordeeld. Velen van ons, zoals de afgelopen dagen in honderden steden, zijn samengekomen om onze solidariteit te betuigen en machogeweld aan de kaak te stellen.

Staatsgeweld, neoliberaal beleid en imperialistische inmenging nemen vele vormen aan, waaronder verkrachting. Overal ter wereld komen we op om dit te stoppen .

Deze zondag 15 december vindt voor het eerst de Collecti.e.f Assembly plaats in Antwerpen. Organiseer samen met ons de feministische staking van 8 & 9 maart 2020. Bouw mee onze kracht op.

Facebook event : 11° Algemene Vergadering / Assemblée Générale 8 Maars

Op deze 11de AV leggen we de basis van de organisatie van de Vrouwenstaking – Toutes en grève – Women’s strike 2020.

Agenda

12:30 : onthaal

13:00 – 13:10 – Inleiding : Antwerpen (welkom) en secretariaat (principes van het collectief en welwillendheid)

13:10 – 14u : Retour comissies
– Secretariaat
– Eisen
– Communicatie
– Internationaal
– Financiën
– Inclusiviteit
– Mobilisatie en vakbonden

14u – 15u: Retour mobilisatiegroepen
– Brussel
– Luik
– Gent
– Antwerpen

15u – 15u10: info

15:10 – 15:30: Pauze

15:30 – 16:30: Strategie voor D-day – activiteit met de onafhankelijke groep Brussel

Iedereen* welkom ! We weigeren echter elke vorm van politieke recuperatie.

► PRAKTISCH:

Om ervoor te zorgen dat de vergadering zo vlot mogelijk verloopt en dat iedereen ten volle kan deelnemen, de volgende info:

✍️ Kan je ons helpen met logistiek en/of vertaling bij de AV? We hebben hulp nodig bij het opzetten, runnen van de receptie, de bar, etc. Laat het ons gerust weten met je telefoonnummer op 8mars8maart@gmail.com

📝 Ter herinnering, alle teksten en documenten van het Collecti.e.f. (claims, etc.) staan op de Drive

📅 Zondag 15 december 2019 van 13 tot 17u30

📍 Koerdische Democratische Gemeenschap, Carnotstraat 135, 2060 Antwerpen

🎨 Er wordt kinderopvang voorzien. Voor een goede organisatie is inschrijven verplicht

✉️ Contact : 8maart8mars@gmail.com

Kom en bouw mee aan het collectief voor de organisatie van de vrouwenstaking van 2020. We hopen jullie met velen te mogen verwelkomen ! 💜

Antwerp2
Solidaridad feminina Antwerpen – 08/12/19 – G. Govaerts

English

Last Sunday, the Chilean dance denouncing the use of sexual violence by the State to repress the social movement was resumed in Liège and Antwerp. Many of us, as in hundreds of cities in recent days, have come together to express our solidarity and denounce macho violence.

State violence, neo-liberal policies and imperialist interference take many forms, including rape. All over the world we are standing up to stop this.

This Sunday, December 15, for the first time, the Collecti.e.f Assembly is being held in Antwerp. Join us to organize together the feminist strike of March 8 & 9, 2020. Let’s build our strength.

Facebook event : 11° Algemene Vergadering / Assemblée Générale 8 Maars

At this 11th GA, we will lay some foundations for the organisation of the strike Vrouwenstaking – Toutes en grève – Women’s strike 2020.

Programme

12h30 : Welcome

13h00 – 13h10 – Introduction : Antwerp (welcome) and secrétariat (principales of the collectif and kindness)

13h10 – 14h : Return of the commissions
– Secretary
– Claims
– Communication
– International
– Finance
– Inclusivity
– Mobilisation and unions

14h – 15h: Return of the mobilisation groupes
– Brussels
– Liège
– Ghent
– Antwerp

15h – 15h10: info

15h10 – 15h30 Break

15h30 – 16h30: Strategy for D-Day activity with the autonomous Brussels groupe avec le groupe

Curious or excited to join the process? All of you* are invited!
We look forward to seeing you there! However, we refuse any type of recuperation by political parties.

► PRACTICALLY
To ensure that the meeting goes as smoothly as possible and that everyone can participate fully, here is some information:

Can you help us with logistics and/or translation at the GA? We need help to set up, run the reception, the bar, etc. Feel free to let us know with your phone number at 8mars8maart@gmail.com

As a reminder, you will find all the texts and documents of the Collecti.e.f (claims, etc.) on the Drive

Sunday, December 15th from 1pm to 5:30 pm

Koerdische Democratische Gemeenschap, Carnotstraat 135, 2060 Antwerpen

A daycare for the little ones is organized. Please sign up here.

Contact : 8maart8mars@gmail.com

Come and build the collective for the organization of the 2020 women’s strike. We hope to see you there on Sunday !

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *