Op weg naar 8-9 maart 2020

Het Collecti.e.f 8 maars roept vrouwen* in België op om op zondag 8 en maandag 9 maart 2020 twee dagen lang te staken. Net als vorig jaar zal de staking zich richten op vier vlakken: het staken van betaalde arbeid, staken van de huishoudelijke arbeid,  een consumptiestaking en het staken van studies. Wij vrezen in het huidig politiek klimaat voor een achteruitgang van de vrouwenrechten en denken dus dat deze staking meer dan nodig is.

8 maart 2020 valt op een zondag. Dit is voor velen een vrije dag maar lang niet voor alle vrouwelijke werknemers. Veel sectoren, zoals de handel, horeca, cultuur, de gezondheidszorg, de zorg en transport stoppen niet op zondag. Daarnaast is de zorg voor gezins- en huishoudelijke taken voor de meeste vrouwen* een dagelijkse taak, ook op “rustdagen”. Een zondagsstaking is daarom vandaag de dag zinvol, of het nu gaat om de sluiting van bedrijven, diensten of woonzorgcentra. De oproep tot een staking heeft ook betrekking op maandag 9 maart, zodat alle vrouwen* hun eisen in het kader van hun werkplek of opleidingsfaciliteit naar buiten kunnen brengen. Bedrijven, administraties en scholen zullen dus getroffen worden door een staking die zich uitbreidt  tot maandag, waardoor ook de vaak vergeten realiteit van het nachtwerk wordt meegenomen. Ook voor vrouwen die het huishoudelijk werk willen staken geeft deze 48u staking meer ruimte.

Onafhankelijk van de institutionele structuren moedigt het Collecti.e.f. 8 maars de vakbonden aan om deze stakingsoproep  te steunen. Zij kunnen deze beweging op beslissende wijze ondersteunen door een stakingsaanzegging aan te kondigen en binnen hun netwerk te mobiliseren. Op dezelfde manier dat dit vorig jaar door sommige ABVV- en ACV-centrales werd gedaan en/ of door andere partners te ondersteunen.

Afgelopen september werden de Algemene vergaderingen van 8 maars hervat en begonnen verschillende vrouwengroepen* met de voorbereiding van de staking van 8 maart in Luik, Antwerpen, Brussel, Gent… Het Collecti.e.f. roept alle vrouwen* in het land op om zich te mobiliseren waar ze wonen en/of werken om een 48-uurs staking op te bouwen. In het bijzonder kunnen ze een mobilisatiegroep oprichten of zich bij een mobilisatiegroep aansluiten (in hun stad, met hun collega’s van het werk, met de andere moeders van de school voor de kinderen, met hun buren, etc.). Samen laten zien dat “wanneer vrouwen stoppen, stopt de wereld!”.

Deze staking is opgevat als een eerste stap in de opbouw van een sterke feministische beweging in België, gericht op een werkelijk gelijkwaardige samenleving. Door verschillende  realiteiten en diverse vormen van onderdrukkingen samen te brengen willen wij concrete vooruitgang boeken.

*Alle personen die zich herkennen in de vrouwelijke identiteit en/of gepercipieerd worden als vrouw.