Ondersteunende groepen

Vertaling

De mensen die gemotiveerd zijn om het Collecti.e.f. voor vertalingen te helpen (NL, EN, ES, AR…) hebben een facebookgroep gecreëerd die kan gebruikt worden voor hulp met vertalingen

Kinderopvang

Credit: Frédérique Vansteenwegen

Om iedereen de kans te geven deel te nemen, richt het Collecti.e.f systematisch een kinderdagverblijf op voor zijn bijeenkomsten en mobilisaties.

Dit wordt mogelijk gemaakt door een groep gemotiveerde mensen die voor de kinderen zorgen en activiteiten voor hen plannen. Om hun werk te vergemakkelijken, is registratie verplicht, er is een formulier beschikbaar voor elk evenement.

Neem contact met hen op : garderie.kinderopvang.8maars@gmail.com
Voor het Luikse kinderopvang : 8maarsliege@bawet.org

Logistieke ondersteuning Brussel

Om ons meer tijd te geven om ons aan de politiek te wijden, in een wereld waar vrouwen* meer vatbaar zijn voor de dubbele werkdag, stellen pro-feministische mannen voor om bepaalde logistieke aspecten van onze bijeenkomsten en mobilisaties op zich te nemen. Dit is cruciale steun!

Neem contact met hen op : invisiblemenbrussels.8maars@gmail.com

* Iedereen die zichzelf identificeert en-of gepercipieerd wordt als vrouw.