OPROEP VOOR EEN VROUWEN*STAKING OP 8 MAART 2023

Op 8 maart 2023 roept het Collect.i.e.f 8 Maars vrouwen* op om in heel België te staken.
Voor het vijfde jaar op rij zullen duizenden vrouwen* in het hele land op straat komen met als boodschap “Als vrouwen stoppen, stopt de wereld. We maken momenteel een ongekende sociale, energie-, economische, klimaat- en politieke crisis door. Deze crisissen treffen vooral vrouwen, genderminderheden, personen die slachtoffer zijn van racisme, migranten en gehandicapten. Maar ze dwingen ons ook om ons te verenigen. Onze strijd kent geen grenzen! Wij zijn solidair met alle vrouwen over de hele wereld.

WAT IS EEN VROUWENSTAKING?
De vrouwenstaking is een historisch strijdmiddel in de internationale feministische strijd. Het maakt de belangrijke rol die het werk van vrouwen speelt in het functioneren van deze maatschappij zichtbaar. We zijn allemaal werkende vrouwen, of we nu in loondienst zijn, werken als zelfstandige, informeel, onbetaald of huishoudelijk werk verrichten.


WAAROM IS HET NOG STEEDS NODIG OM TE MOBILISEREN EN TE STAKEN IN 2023?

Een waardig leven verzekeren: lonen, pensioenen, koopkracht.
In 2023 verdient een vrouw nog steeds 21,6% per jaar minder dan een man (alle sectoren samen). 43% van de vrouwen werkt deeltijd, tegenover 11% van de mannen. Maar slechts en minderheid van hen heeft daar ook effectief voor gekozen. Gemiddeld verdient een vrouw op pensioen 400 euro minder dan een man. De huidige hervorming van de minimumpensioenen kan de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zelfs vergroten. In deze economische crisis worden rekeningen onbetaalbaar en stijgen de kosten van levensonderhoud. We moeten de stijging van de rekeningen blokkeren, niet die van onze lonen. Wij hebben genoeg van deze ongelijkheden die ons in de armoede storten.

Voor betere openbare diensten en voor meer waardering voor jobs waarin vrouwen oververtegenwoordigd zijn.
Voor het vinden van collectieve oplossingen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven. Er zijn te weinig plaatsen in de crèche, maatschappelijk werkers zijn ten einde raad en ziekenhuizen zitten in nood. Stop de afbraak van openbare diensten en de devaluatie van de zorgberoepen. Dat zorgt ervoor dat de collectieve verantwoordelijkheid bijna uitsluitend op de schouders van vrouwen* ligt.

Voor de vrije zelfbeschikking over onze lichamen en toegankelijke gezondheidsdiensten voor iedereen.
Het abortusrecht is nog steeds beperkt en weinig toegankelijk voor vrouwen* in precaire situaties en voor migrantenvrouwen. Abortus is een fundamenteel recht. In België wachten we nog steeds op de volledige depenalisering van abortus. Een tampontaks 21%. Te weinig seksuele en relationele vorming op school. Te weinig preventie van seksueel en gendergerelateerd geweld. Een hardnekkig transfoob, homofoob klimaat zonder echte structuren voor de opvang van slachtoffers. Stop de bemoeienis met ons lichaam en ons leven.

Voor het beëindigen van geweld tegen vrouwen*
In 2022 stierven 22 vrouwen* omdat ze vrouw* waren. Per dag worden 20 klachten ingediend voor huiselijk geweld. De opvangstructuren worden te weinig gefinancierd en functioneren niet altijd goed. Daarnaast is er nog de administratieve en politieke traagheid. Dit alles isoleert vrouwen* en brengt hen in gevaar. Stop feminicides, stop moorden op vrouwen* omdat ze vrouw* zijn. Stop de politieke en juridische medeplichtigheid waar de daders van profiteren. Stop het medisch en gynaecologisch geweld en moeilijkheden bij de toegang tot zorg. Stop fysiek en psychologisch geweld (huiselijk, seksueel, relationeel, intimidatie op straat en op het werk …)

Voor de verdediging van ons leven, voor respect voor onze aarde en tegen de ineenstorting van de biodiversiteit.
Deze zomer stonden onze bossen in brand, hebben we droogte en enorme overstromingen meegemaakt. Sinds juli hebben we de hulpbronnen van de planeet uitgeput. Deze winter zijn we getuige van de absurditeit van het WK voetbal in Qatar en de ramp van COP27. Stop de politieke passiviteit, van gebroken beloften, van de 1% van de rijksten die onze planeet vernietigen met medeplichtigheid van regeringen.

Voor een waardige opvang en migratiebeleid en tegen het racisme dat ons verdeelt. Duizenden mensen, waaronder vrouwen* en kinderen, slapen op straat. Bezuinigingen, onmenselijk migratiebeleid, onmogelijke trajecten voor alleenstaande minderjarigen en migranten zonder papieren. Stop de racistische politiek die zorgt voor opsluiting, armoede en dood. Regularisatie voor iedereen.


EEN VROUWENSTAKING? HOE DEEL TE NEMEN?
Om concrete en doeltreffende maatregelen tegen deze structurele ongelijkheden te eisen, roept het Collecti.e.f 8 Maars vrouwen* op om te staken. Dat kan op verschillende manieren. Op 8 maart kunt u stoppen met werken op uw werkplek, thuis geen huishoudelijk werk doen, niet naar de les gaan. Wees solidair met stakende vrouwen*, maar ook met hen die nooit kunnen stoppen!
Wij roepen iedereen op om symbolische acties, bijeenkomsten, vergaderingen, demonstraties en flash mobs te organiseren en lawaai te maken, zowel binnen als buiten de werkplek. Versier je balkon, je werkplek, je stad. Maak een post op sociale media onder de hashtag #8M2023.
Neem deel aan lokale acties, organiseer kinderopvang zodat iedereen naar acties kan gaan. Druk je stempel. Stop een uur of een hele dag, om te laten zien dat “als vrouwen stoppen, de wereld stopt.”
Neem voor acties op uw werkplek contact op met uw vakbond om te zien wat de praktische aspecten van staking zijn.