2e Belgische Vrouwen*staking opnieuw een feit

Actie-aanzeggingen en oproepen, hier is wat nieuws van het front! We zullen binnenkort een kleine praktische-juridische gids voor de staking publiceren, dus blijf bij de les.

Naar aanleiding van het de oproep van het Collecti.e.f 8 maars heeft het ABVV voor 8 en 9 maart een interprofessionele stakingsaanzegging voor deelnemers aan de acties ingediend. Aangesloten werknemers in alle sectoren zullen kunnen staken en uitkeringen ontvangen. We verwijzen hen naar hun vakbond voor praktische regelingen. De centrale van de bedienden van de CSC dient geen stakingsaanzegging in, maar steunt de vrouwenstaking wel. Er kunnen wel stakingsaanvragen ingediend worden per bedrijf, we moedigen dus alle vrouwelijke leden van de CNE aan om contact op te nemen met hun afgevaardigden en militanten.

Lokale mobilisatiegroepen zullen overal in België, bijvoorbeeld in Leuven, Gent, Antwerpen, Doornik, Luik en Brussel gedurende die twee dagen acties opzetten om stakende vrouwen* samen te brengen en te steunen.

Ook Vie Féminine steunt dit jaar de staking ten volle. Op 8 maart zullen zij overal in Wallonië en in Brussel acties organiseren. En mee de oproep lanceren om overla in franstalig België mee lawaai te maken.

Wij roepen vrouwen* op om, los van de klassieke vakbondsstaking, zelf tot individuele en collectieve actie over te gaan. Bijvoorbeeld door niet naar de les te gaan, te stoppen met consumeren en het huishouden doen. We roepen dus wel degelijk op tot een algemene staking, die betrekking heeft op alle vrouwen* en alle aspecten van de samenleving. Dit om op te komen tegen de ongelijkheden en discriminaties die ook in alle aspecten van de samenleving blijven bestaan.

Eén maand voor de staking roept het Collecti.e.f alle vrouwen* op om twee dagen alle vormen van werk neer te leggen en op 9 maart tussen 11u en 14u, gelijk waar men zich bevindt, lawaai te maken, van zich te laten horen en dit te delen op sociale media onder de hashtag #8maars.

Ons volledige persbericht is hier beschikbaar.

Stakers van de Delhaize, Ukkel – 08.03.2019

*we zijn een collectief zonder cisgender mannen. Cisgender verwijst naar elke persoon die zich herkent in het geslacht dat haar of hem bij de geboorte is toegewezen.